300 מ ל גודל גדול ארומה מפזר עם ערפל ו 7 צבעים מגניב גדול מכשירי האדים

300 מ ל מפזר ארומה עם הקרירים, 7 צבעים