חדר חשמלי מפזר שמן ניחוח

חדר חשמלי מפזר שמן ניחוח

זה מפיץ שמן ניחוח חשמלי משלב מפזר שמן אתרי, מזגן אוויר LED לילה אור אחד. אור LED יש 7 צבעים עבור אופציה. באפשרותך לכבות אותו או להגדיר אותו בצבע תיקון או במצב שינוי צבע אוטומטי.