הבית > חדשות > תוכן
מאפייני מעשיר אולטראסוניות
Apr 18, 2016

קטן בגודל, זמין בנפרד כמו מערכת המבוססת על תנאי האתר, הן לתמיכה בהתקנה של המפעל החדש, ולא על בסיס נזק לציוד המקורי, כדי לשדרג את המפעל הישן;

הרטבת אזור אחיד, מהירה וגדולה כדי לפתור את הבעיות המעשיות בתעשייה, כגון בטיסה ייצור טקסטיל, הפסקה, אלקטרוסטטית, גס, מחוספס, עניין שבירים סיבים;

משולב ספריי תנועה להשתלט על מים הגנה למכשיר, באפשרותך ביעילות להבטיח התחנות תנועה ספריי באופן אוטומטי כאשר מפלס המים נמוך מדי, לא נוסף ציוד, לחסוך את העלות