הבית > חדשות > תוכן
מפזר זוגי היה מה קרה?
Apr 18, 2016
דיפוזיה כפול התקן הוא יכול היה חושב נפגשים מספק, הוא חכם של התרגיל יש כללים פירצה: מסיום המכונית יכול צפה הזנב דיפוזיה התקן רק הצדדים של דיפוזיה ההתקן והתקן דיפוזיה כפול המרכזי של החלק התחתון, זה חלק שני של גובה, לא מעל 175 מ מ, כללים רק דרישות חלק שני זה מקצה המכונית של למעלה לראות יכול גם לקו מאמר , אז חלק שני זה נפגשים מספקת של. אתה רוצה העליון של מפזר כפול גם פוגש השיטה הנדרשת היא גם מאוד פשוט-פשוט לעשות את זה מ מתחת לראות פחות יהיה נחמד